English
HALICI.com.tr - Ana Sayfa
Halıcı Hakkında Ürünler Hizmetler ODTÜ Teknopark İletişim

HalSoft Yazılım Grubu
Halıcı Internet Stüdyosu
Halıcı Eğitim Merkezi
Halıcı Teknik Destek Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleti
Halıcı Müzik Stüdyosu
 

Türkiye'nin bilişim ve yazılım alanında öncü firmalarından olan HALICI Bilgi İşlem A.Ş., Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurulmuş olan Teknokent alanında, kendi inşa etmiş olduğu ODTÜ-HALICI Yazılımevi binasında faaliyet göstermektedir. Öncülük yaptığı Teknopark uygulaması kapsamında aynı bölgede başka tesisler de kullanıma girmiş ve ODTÜ Teknokent bölgesi, yüksek teknolojinin hemen her boyutunda ürün ve hizmet üreten bir yapıya kavuşmuştur.

Türkiye'de bilişim alanında sürekli olarak "ilkler"e imza atmış olan HALICI, 1980'li yıllarda ülkemizin ilk yerli bilgisayarının üretiminde yer almış, 1990'lı yılların başında ise ilk yerli ofis yazılımlarını üretmiştir. Öncülük olma özelliğini 2000'li yıllarda da devam ettirerek Türkiye'nin ilk teknoparkının yatırımcısı olan HALICI, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında ülkemiz için örnek bir model oluşturmaktadır.

Son yıllarda özellikle AR-GE çalışmalarına ağırlık veren HALICI firmaları, ileri teknoloji kapsamında çok sayıda proje üzerinde çalışmakta, yurtiçi ve yurtdışı uygulamalar için model olabilecek çok sayıda 'eğitim ve oyun yazılımı'nı, çağdaş eğitim bilimi kuramlarının deneysel birer uygulaması olarak literatüre kazandırmaktadır.

Yazılımları alanında çalışmaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen HALICI, projelerinin büyük çoğunluğunda üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sektörün diğer bileşenleriyle işbirliği yapmaktadır.

Eğitim, oyun ve kişisel gelişim alanlarında 20 yılı aşkın bir sürede edindiği birikimi uzaktan eğitim kapsamında yeniden kurgulayan HALICI yer, zaman ve eğiticiden bağımsız olarak, her yaş, meslek ve statüden 'öğrenme tutkunları' için e-öğrenme çözümleri sunmaktadır.

Eğitim, teknoloji ve tasarım bileşenlerinin kusursuz bir sentezini içeren HALICI e-öğrenme yaklaşımı farklı kişi, kurum ve kuruluşların değişen ilgi, gereksinim ve değerlerine göre yeniden ve sürekli olarak geliştirilimektedir.

HALICI, bilgiye, yeteneğe ve zekaya dayalı ürün ve hizmetlerinin yanısıra bu alanlarda gerçekleştirdiği uzun soluklu etkinliklerle de kültür ve sanat dünyamıza katkı yapmaya devam etmektedir.


ODT-Halc Yazlmevi Kuluka Merkezi

HALICI Bilgisayarla Beste Yarmas
Heryerokul.net e-renme zmleri
Kare Bulmaca
Zeka Oyunlar
OYUNGA